Lista obecności jest miejscem, w którym zaznaczamy obecność lub nieobecność dzieci w obrębie całej placówki lub wybranej grupy.

Lista obecności może przybrać dwie formy: oznaczanie dziecko obecne/nieobecne lub godziny przyjścia i wyjścia. Odpowiednią konfigurację wybieramy w zakładce Finanse > Ustawienia rozliczeń. W przypadku naliczania godzinowego opcja zapisywania godzin ustawi się automatycznie.

Lista obecności z godzinami przyjścia i wyjścia dziecka

Zapisywanie godzin przyjścia i wyjścia dzieci może odbywać się przy pomocy ręcznego kliknięcia na liście obecności lub automatycznie przy zastosowaniu czytników w placówce.

Pozwoli to dokładnie kontrolować czas pobytu dziecka oraz odpowiednio naliczać kwoty za każdą rozpoczętą godzinę w przedziale pomiędzy ustawowo bezpłatnymi godzinami.

W sytuacji kiedy pracownik nie odznaczył wejścia lub wyjścia dziecka w momencie jego przyjścia lub opuszczenia placówki, każdą godzinę można ręcznie edytować naciskając na odpowiednie okienko, w którym chcemy dokonać zmiany.

Lista obecności - dziecko obecne/nieobecne

Jeżeli placówka ma ustawioną stałą kwotę miesięczną czesnego, sprawdzanie obecności sprowadza się do odznaczania obecności lub nieobecności za cały dzień.

Nieobecność zgłoszona vs. Brak zgłoszenia

Zgłoszenie nieobecności wyświetlone zostanie w postaci pomarańczowego powiadomienia z napisem 'Nieobecność' informującego nas, że rodzic bądź nauczyciel zgłosił wcześniej absencję dziecka.

Dzięki takiemu zgłoszeniu nieobecności i odpowiedniej konfiguracji rozliczeń, kwota za posiłek może zostać odliczona od rachunku dziecka. Wtedy też w przypadku braku zgłoszenia nieobecności opłata za posiłek zostanie naliczona - takie nieobecności oznaczone są czerwonym krzyżykiem w kalendarzu dziecka.

Ważne! W każdej chwili można edytować listę obecności z poprzednich dni. Dodatkowo w aplikacji dostępny jest raport z obecności dzieci z wybranego przedziału czasu - znajdziemy go w zakładce Placówka > Raporty > Obecności dzieci.

Zobacz również:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?