Lista obecności jest miejscem, w którym zaznaczamy obecność lub nieobecność dzieci w obrębie całej placówki lub wybranej grupy.

Lista obecności może przybrać dwie formy: oznaczanie dziecko obecne/nieobecne lub godziny przyjścia i wyjścia. Odpowiednia konfigurację wybieramy w zakładce Ustawienia rozliczeń. W przypadku oznaczenia naliczania godzinowego opcja zapisywania godzin ustawi się automatycznie.

Lista obecności z godzinami przyjścia i wyjścia dziecka

Zapisywanie godzin przyjścia i wyjścia dzieci może odbywać się przy pomocy ręcznego kliknięcia lub automatycznie przy zastosowaniu czytników w placówce.

Pozwoli to dokładnie kontrolować czas pobytu dziecka oraz odpowiednio naliczać kwoty za każdą rozpoczętą godzinę w przedziale pomiędzy ustawowymi bezpłatnymi godzinami. W sytuacji kiedy pracownik nie odznaczył wejścia lub wyjścia dziecka w momencie jego przyjścia lub opuszczenia placówki, każdą godzinę można ręcznie edytować naciskając na odpowiednie okienko, w którym chcemy dokonać zmiany.

Lista obecności - dziecko obecne/nieobecne

Jeżeli placówka ma ustawioną stałą kwotę miesięczną, sprawdzanie obecności sprowadza się do odznaczania obecności lub nieobecności za cały dzień.

Nieobecność zgłoszona vs. Brak zgłoszenia

Zgłoszenie nieobecności wyświetlone zostanie w postaci pomarańczowego powiadomienia z napisem Zgłoszono informującego nas, że rodzic bądź nauczyciel zgłosił wcześniej absencję dziecka. Dzięki zgłoszeniu nieobecności kwota za posiłek nie zostanie naliczona do rachunku dziecka. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności opłata za posiłek zostanie naliczona.

W każdej chwili możesz edytować obecności z poprzednich dni. Jeżeli potrzebujesz, możesz pobrać raport z obecności z wybranego przez siebie zakresu dat.

Zobacz również:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?