W naszej aplikacji stworzyliśmy możliwość szybkiego sprawdzenia osób upoważnionych do odbioru dziecka.

W pierwszej kolejności przy tworzeniu profilu dziecka należy uzupełnić informację o osobach upoważnionych. Należy przejść do edycji profilu dziecka i wypełnić sekcję 'Osoby upoważnione do odbioru.'

Przy odbiorze dziecka z placówki, osoba odbierająca powinna mieć przygotowany dowód osobisty lub numer PESEL w celu weryfikacji.

W module 'Dzisiaj', korzystając z szybkiego dostępu, znajdującego się po prawej stronie ekranu, wybieramy opcję 'Odbiór dziecka'.

Następnie, w wyświetlonym oknie, należy wpisać numer dowodu osobistego/PESEL. Jeżeli wprowadzony numer będzie znajdował się w systemie, wyświetlą się dane osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy odbiór.

Jeżeli natomiast wpisany numer nie znajduje się w systemie otrzymamy komunikat, że dana osoba, nie jest upoważniona do odbioru żadnego dziecka w placówce.

Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich pracowników w danej placówce, bez względu na uprawnienia zależne od grup - umożliwia to weryfikację osoby upoważnionej do odbioru również przez nauczycieli przypisanych do innych grup.

Ważne!

Dodatkowo istnieje możliwość podglądu osób upoważnionych w profilu dziecka w zakładce 'Osoby kontaktowe'. W tym celu należy dokonać odpowiedniej konfiguracji w 'Ustawieniach aplikacji'.

Następnie w zakładce 'Ustawienia' należy wyszukać sekcję 'Profil dziecka' i włączyć opcję umożliwiającą taki podgląd.

Dane widoczne będą w zakładce 'Osoby kontaktowe' w profilu dziecka.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?