Jeżeli pracownik, który ma konto w aplikacji jest jednocześnie rodzicem można na ten sam adres mailowy założyć konto rodzica. W tym celu należy przejść do profilu dziecka, w nim kliknąć "Dodaj konto rodzica" i uzupełnić dane - wprowadzić taki sam adres e-mail jaki posiada pracownik - zobacz: Zakładanie konta rodzica.

Po zalogowaniu pracownik będzie mógł przełączać się między kontami, klikając na informacje o swoim profilu (prawy górny róg ekranu) i wybierając "Konto rodzica" lub "Konto pracownika" w zależności z którego konta korzysta aktualnie.

Podczas dodawania pracowników i rodziców nie jest istotne zachowanie kolejności tworzenia kont, wcześniej możemy dodać konto rodzica, a później pracownika. Aplikacja w każdym przypadku zadziała poprawnie i bazując na adresie e-mail połączy te konta w jedno.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?