W aplikacji inso można przenosić dzieci między placówkami, bez potrzeby ręcznego przepisywania ich danych. Przejdź do edycji dziecka, a następnie pod polem "Grupa" kliknij w link, który prowadzi do funkcji przenoszenia dziecka.

W formularzu wybierz nową placówkę oraz grupę do której chcesz przenieść dziecko. Następnie skonfiguruj nową dietę i zależnie od ustawień placówki wskaż posiłki, które dziecko spożywa.

W jaki sposób zadziała przenoszenie dziecka?

Potwierdzenie przeniesienia dziecka poprzez kliknięcie przycisku "Przenieś dziecko" spowoduje skopiowanie i stworzenie profilu dziecka w nowej placówce, wraz ze wszystkimi jego danymi. Przeniesione zostaną konta rodzica, osoby kontaktowe, upoważnione do odbioru dziecka. Data dołączenia do placówki zostanie ustawiona jako aktualna.

Wszystkie dotychczasowe rozliczenia oraz historia wiadomości pozostaną w poprzedniej placówce. Co ważne, zgłoszenia nieobecności i rezygnacja z posiłków na dni w przyszłości nie zostanie przeniesiona, rodzice lub pracownik będą musieli uzupełnić je ponownie.

Dla dziecka z poprzedniej placówki zostanie ustawiona data opuszczenia, a na koncie rodzica do momentu zarchiwizowania, będzie wyświetlała się dwójka dzieci: z nowej i starej placówki.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?