W aplikacji INSO można przenosić dzieci między placówkami, bez potrzeby ręcznego przepisywania ich danych.

Jak przenieść dziecko do innej placówki?

Aby to zrobić, przejdź do edycji dziecka, a następnie pod polem 'Grupa' kliknij w link, który prowadzi do funkcji przenoszenia dziecka.

Dziecko zostanie przeniesione do nowej placówki z aktualną datą.

W formularzu wybierz nową placówkę oraz grupę do której chcesz przenieść dziecko. Następnie wskaż nową dietę i zależnie od ustawień placówki ewentualnie wariant, który będzie obowiązywał dziecko. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Przenieś dziecko.

Po uzupełnieniu wszystkich danych można zatwierdzić operację przez kliknięcie Przenieś dziecko.

W jaki sposób zadziała przenoszenie dziecka?

Potwierdzenie przeniesienia dziecka spowoduje skopiowanie i stworzenie profilu dziecka w nowej placówce, wraz ze wszystkimi jego danymi osobowymi. Przeniesione zostaną konta rodziców, osoby kontaktowe, osoby upoważnione do odbioru dziecka oraz dane osobowe dziecka.

Ważne!

  • Data dołączenia do placówki zostanie ustawiona jako aktualna data, w której przenosimy dziecko. Jeżeli chcemy ją zmodyfikować należy przejść do edycji profilu dziecka:

  • Wszystkie dotychczasowe rozliczenia oraz historia wiadomości pozostaną w poprzedniej placówce. W nowej placówce możemy wygenerować nowe rozliczenie zgodnie z ustawieniami.

  • Zgłoszone nieobecności oraz rezygnacja z posiłków na dni w przyszłości nie zostaną przeniesione, rodzice lub pracownik będą musieli uzupełnić je ponownie.

Dla dziecka z poprzedniej placówki zostanie ustawiona data opuszczenia placówki, a jego profil przeniesiony zostanie do archiwum.

Na koncie rodzica do momentu odpięcia konta, będzie wyświetlała się dwójka dzieci: z nowej i starej placówki.

Automatyczne uzupełnianie się dat w dziennikach zajęć

Funkcja zmiany placówki powiązana jest z automatyczną aktualizacją dat w dziennikach. W momencie przenoszenia dzieci pomiędzy grupami lub placówkami zostanie to odnotowane w dzienniku.

Przykładowo, jeżeli dziecko Mruk Kasia zostało przeniesione z placówki 26.05.2022, to w dzienniku grupy, do której do tej pory uczęszczało dziecko data ta została zaktualizowana.

Dodatkowo po przeniesieniu dziecka do nowej placówki i nowej grupy, dziecko zostało automatycznie dopisane do tego dziennika z datą dołączenia zgodną z przenoszeniem dziecka pomiędzy placówkami.

Jeżeli chcemy te daty edytować to można to zrobić bezpośrednio z dziennika i zakładki 'Dzieci'.

Rozliczenia

W momencie przenoszenia dziecka między placówkami wygenerowany zostanie:

  • ostatni rachunek - w placówce, do której dotychczas uczęszczało dziecko. Może on obejmować rozliczenie posiłków lub zajęć dodatkowych za ostatni okres rozliczeniowy.

  • pierwszy rachunek - w placówce aktualnej dla dziecka. Może on obejmować aktualne czesne lub zaliczki na posiłki lub zajęcia dodatkowe.

Rodzic ze swojego poziomu będzie mieć dostęp do obydwu tych rachunków w celu ich uregulowania. Jeżeli jednak chcemy utworzyć jeden zbiorczy rachunek, możemy edytować ręcznie rozliczenie i przenieść ostatnie składowe rozliczenia na pierwszy rachunek w nowej placówce.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?